ไทยแลนด์
Thursday 23rd of February 2017
  • “สิ่งที่ถูกมะลาอีกะฮ์สาปแช่ง”

    “สิ่งที่ถูกมะลาอีกะฮ์สาปแช่ง” คนกลุ่มหนึ่งซึ่งอัลลอฮ์(ซ.บ.)ทรงทำการสาปแช่งพวกเขาและบรรดามะลาอีกะฮ์ก็กล่าวว่า อามีน ถ้าหากพระองค์สาปแช่งและบรรดามะลาอีกะฮ์กล่าว อามีน แล้วนั้น หมายความว่าดุอาอ์นั้นมุสตะญับ(ดุอาอ์ถูกตอบรับอย่างแน่นอน) แล้วบุคคลเหล่านั้นคือใครกัน ?? หนึ่ง คือ บุคคลที่ทำให้การแต่งงานของเขานั้นล่าช้า สอง คือ บุรุษที่ปฏิบัติหรือทำตัวของเข

  • คำสั่งเสียของท่านหญิง

    ำสั่งเสียสุดท้ายของท่านหญิงฟาฎิมะฮ์ บิสมิลลาฮิรเราะฮ์มานิรเราะฮีม ต่อไปนี้คือคำสั่งเสียของฟาฎิมะฮ์ บุตรีศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ นางได้สั่งเสียขณะที่ยืนยันมั่นคงว่า "ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ และแท้จริงมุฮัมมัดคือบ่าวและศาสนทูตแห่งพระองค์

  • ในนามของพระเจ้าผู้ทรงกรุณาปรานี

    السَّلامُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ نَبِيِّ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ حَبِيبِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ خَلِيلِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ صَفِيِّ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ أَمِينِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ خَيْرِ خَلْقِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ أَفْضَلِ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ مَلائِكَتِهِ السَّلامُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ السَّلامُ عَلَيْكِ يَا سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ

ข่าวสารโลกอิสลาม

ประเภทของเตาฮีด

อิมามะฮ์ (ตำแหน่งผู้นำหลังจากท่านศาสดามุฮัมมัด)

5 สิ่งที่จะทำให้หัวใจเกิดรัศมี

การชำระตนจากบาปด้วยการอิบาดะฮ์

ชีอะฮฺในตำราซอเฮียะห์

อัลมะอาด วันแห่งการฟื้นคืนชีพ

บิอ์ษัตในมุมมองทางประวัติศาสตร์

อัลมะอาด วันแห่งการฟื้นคืนชีพ

มนุษยชาติกำลังรอคอยอะไร?

เพราะสาเหตุใดอัลกุรอานอ่านจึงมิได้ถูกรวบรวมตามการถูกประทานลงมา

โองการวิลายัต (อำนาจปกครอง)ของอิมามอะลี

ใครบ้างที่พระองค์อัลลอฮ์ (ซบ.) ทรงรัก

จัดเก็บ

บทความ

“สิ่งที่ถูกมะลาอีกะฮ์สาปแช่ง”

“จงตรวจสอบตัวของท่าน”

ชื่ออิมามสิบสอง ที่ถูกระบุไว้ในตำราของอะลิซุนนะฮ!!

สิ่งจำเป็นที่ต้องไม่ปรากฏในครอบครัว ตอนที่3

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการขอดุอาอ์”

ภารกิจของเด็ก วีรบุรุษและวีรสตรีแห่งกัรบาลาอฺ อัลลอฮฺ(ซบ)เป็นผู้ทรงกำหนด

ความหมายของการถือศีลอดที่แท้จริง

การมอง

ท่านหญิงอุมมุลบะนีน มารดาของท่านอับบาส (อ.)

การ “อิฮ์ยา” กัรบะลา และอาชูรอ พันธกิจมวลชีอะฮ์

ชะฮีด” ข้อพิสูจน์ของการเลือกสิ่งที่ดีกว่าในขบวนการอาชูรอ

ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ตอนสุดท้าย

จัดเก็บ

อัลมะอฺซูมมีน (ผู้บริสุทธิ์)

กลุ่มก่อการร้ายไอซิส ทำการเชือดคอชายซีเรีย 19 คนในวันอีดกุรบาน เป็นการกระทำที่ดูถูกและไม่ให้เกียรติในวันดังกล่าว

การไว้วางใจในพระเจ้า

จงอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้า

โองการวิลายัต (อำนาจปกครอง)ของอิมามอะลี

การเชิญชวนสู่อิสลามบนพื้นฐานของตรรกะ

บทบาทด้านการเมืองของอิมามมุฮัมมัด บากิรฺ(อ.)

ท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ) ในวจนะของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ)

ท่านหญิงซัยนับกับการอรรถาธิบายอัลกุรอาน

ความไว้วางใจและความยุติธรรมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินชีวิต

การจูบและการซิยาเราะฮ์หลุมฝังศพของบรรดาอิมามทั้งหลาย ในอิสลาม

การผ่าดวงจันทร์ หนึ่งในปาฏิหาริย์ของท่านศาสดามุฮัมมัด

สอนให้ลูกรู้จักอัลลอฮฺ

จัดเก็บ

หลักปฏิบัติ

เคล็ดลับอายุยืน(2)

หลักความยุติธรรมกับแนวคิดอะชาอิเราะฮ์

“ฟาฏิมะฮ์ อัซซะฮ์รอ” สตรีผู้เป็น “ประมุขหญิง” แห่งสากลจักรวาล

ถ้าบุคคลหนึ่งใช้ความรุนแรง เพื่อกระทำผิดประเวณี จะมีบทลงโทษอย่างไร?

ในประโยคคำปฏิญาณ (อัชฮะดุ อันลา อิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ) ได้นำเอาประโยคปฏิเสธขึ้นหน้าก่อนการปฏิญาณ (ในความเป็นเอกะของพระองค์) มีเหตุผลอันใดหรือ?

ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(อ.)คือแบบอย่างที่ดีงามสำหรับมนุษยชาติ ตอนที่หนึ่ง

ฟาฏิมะฮฺกับสถานภาพสูงส่ง

วจนะศาสดาจากท่านหญิง

คำสั่งเสียของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(อ.)ที่มีต่อท่านอิมามอะลี(อ.)

เสาหลักของความศรัทธาคืออะไร?

ความสำคัญของนบูวัต

การยึดถือพระผู้เป็นเจ้าเป็นหลักในทัศนะของอิมามฮะซัน อัลมุจตะบา

จัดเก็บ

ดุอาอ์ที่ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(อ.)สอนท่านซัลมาน อัลฟาร์ซีย์

จัดเก็บ