Indonesian
Saturday 24th of June 2017
Artikel

Majma Jahani Ahlul Bait as Serukan Umat Islam Ramaikan Hari Al-Quds

        (Qs. Al-Maidah: 82). Hari al-Quds Sedunia merupakan simbol persatuan, kesatuan  umat Islam dan kebebasan dunia, reaksi kebencian selama-lamanya terhadap kekuatan arogan dunia. Inisiatif intelektual pendiri Republik Islam Iran dan penjaga hidupnya Islam murni Muhammad saw di kurun ini menegaskan penamaan Jumat terakhir bulan Ramadhan sebagai hari al-Quds Sedunia tidak eksklusif untuk umat dan dunia Islam ...

Peran Puasa Dalam Tazkiyah Nafs (8)

Doa Para MalaikatDalam hadis disebutkan bahwa para malaikat berdoa untuk kebaikan orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Rasulullah saw bersabda; “Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kepada para malaikat agar berdoa untuk orang-orang yang berpuasa.” Beliau juga bersabda; “Jibril telah memberitahu aku dari Tuhannya bahwa Dia berfirman; ‘Aku tidak memerintahkan kepada para malaikatku berdoa untuk seseorang di antara ...

Hakikat Zuhud

Pada pembicaraan mengenai masalah dunia dalam pandangan agama dan hubungan antara keduanya, timbul satu pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan zuhud dan meninggalkan dunia dalam pandangan agama? Apa maksudnya berlepas tangan dari kehidupan dan lemah dalam urusan kehidupan? Yang dimaksud zuhud bukanlah berlepas tangan atau lemah dalam urusan kehidupan, melainkan menjalankan satu prinsip hidup yang mendahulukan keutamaan akhlak dan perilaku di ...

Apakah Allah swt memperbolehkan meminta pertolongan kepada para Wali dalam berbagai kesulitan?

Syafaat adalah kehendak mutlak yang berasal dari Allah swt. bukan dari yang lainnya, seperti di syaratkan dalam al-Quran Q.S. Asy-Syu’ara ayat 80 yang berbunyi : « و اذا مرضت فهو یشفین»  “dan ketika aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku”.Kesembuhan yang dimaksud adalah dengan sebab-sebabnya yang dimana Allah Swt. menciptakan sebab dan meletakkan pengaruh atau akibat dari setiap sebab tersebut. ...

Enam Syarat Penjamin Surga

Ayatullah Sayid Ali Khamenei sebagaimana ulama lainnya dalam kuliah Fiqih dan Ushul Fiqihnya dalam sepekan mengkhususkan sehari untuk menyampaikan syarah atas hadis-hadis akhlak yang berkaitan dengan masyarakat. Sumber hadis berasal dari buku as-Syafi fi al-'Aqaid, al-Akhlaq wa al-Ahkam dan al-Amali. Kali ini beliau berbicara tentang "Enam Syarat Penjamin Surga".Nabi Muhammad Saw bersabda, "Terimalah enam syarat ini dan kami akan menerima kalian ...

Aktivitas Qur'ani Malam Ramadhan di Haram Imam Ridha as Iran

Aktivitas Qur'ani Malam Ramadhan di Haram Imam Ridha as Menurut Kantor Berita ABNA, bulan Ramadhan adalah bulan diturunkannya kitab suci Al-Qur'an, karena itu sesuai janji Allah swt melipatgandakan pahala membaca Al-Qur'an di bulan Ramadhan, umat Islam diseluruh dunia mentradisikan lebih sering membaca dan lebih akrab dengan Al-Qur'an di bulan Ramadhan.    Berikut ini, suasana majelis tilawah Al-Qur'an yang berlangsung di Haram Imam ...

Amalan-amalan Malam Lailatul Qadr

    Amalan-amalan Malam Lailatul QadrMalam-malam al-Qadr terdiri dari malam 19, 21, dan 23 Bulan Suci Ramadhan. Amalan Umum dari ketiga malam tersebut yakni :1. Mandi menjelang Shalat 'Isya.2. Menghidupkan malamnya dengan ibadah3. Ziarah ke Makam Imam Husein as.4. Shalat sunat dua raka'at, pada setiap raka'atnya membaca Surat al-Fatihah satu kali dan Surat al-Ikhlash 7 kali. Selesai shalat membaca Istighfar "Astaghfirullah Wa ...

SYAHADAH IMAM ALI BIN ABU THALIB AS

Di gulita malam, seorang pria bernama Ibnu Muljam keluar menghunus pedang dan bergegas menuju masjid meski digelayuti oleh kantuknya. Sementara itu, Imam Ali bin Abi Thalib as sedang mengundangkan azan seusai melakukan munajat malamnya. Dan dengan llangkahnya yang berat beliau memasuki Masjid, beliau lalu membangunkan para sahabat. Kemudian beliau menuju ke Mihrab dan berdiri untuk melakukan sholat. Sholat merupakan suatu hubungan fertikal ...

Sikap Ali bin Abi Thalib terhadap Khalifah dan Kekhalifahan yang ada

Imam Ali bin Abi Thalib as sendiri mendukung para khalifah waktu itu, tapi kenapa kalian (orang-orang syi’ah) menolak kekhalifah mereka?Sikap Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib as terhadap para khalifah dapat ditinjau dari dua sudut:    Pengakuan secara resmi terhadap kekhalifahan mereka.    Kerjasama dengan pemerintahan mereka dalam menyelasaikan masalah keagamaan dan kendala politik.Dua sudut tinjau ini ...

SYAHADAH PUTERA KA'BAH

Ketika bulan suci Ramadhan tiba, Imam Ali AS memanjatkan doa dan berkata, “Ya Allah, berilah kami keselamatan, keimanan, kesehatan, keyakinan akan Islam, rezeki berlimpah saat kami memasuki bulan Ramadhan. Ya Allah, jadikanlah bulan Ramadhan rela terhadap kami dan kami rela terhadapnya. Ya Allah, berilah kami keselamatan sehingga dengan berakhirnya bulan ini Engkau telah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami.” Bulan Ramadhan ...

Wahabi Tidak Bisa Memungkiri Keutamaan Imam Ali as

Kelompok Wahabiah yang mengangkat Ibn Taimiah dan selanjutnya Muhammad bin Abdulwahab sebagai leader mereka meyakini seluruh golongan Islam sebagai kelompok kafir, murtad, dan keluar dari koridor Islam. Mereka menganggap bahwa hanya diri merekalah yang muslim. Dengan demikian, mereka menyatakan setiap penentang wajib dibunuh dan memberangus setiap bentuk penentangan.Kelompok radikal takfiri ini mengkritik setiap keyakinan yang diemban oleh Syiah ...

Duka Ramadhan

Suatu ketika Rasulullah saw berkata, "Wahai Ali, Jibril mengabarkan padaku tentang dirimu yang membuat hatiku bahagia. Dia berkata padaku, Wahai Muhammad, Allah swt berfirman, ‘Sampaikan salam-Ku pada Muhammad dan beritakan padanya bahwa Ali adalah pemimpin hidayah, pelita gelapnya kesesatan dan hujjah bagi penghuni bumi... dan Aku bersumpah demi kemuliaanku, tidak aku masukkan ke api neraka siapa saja yang mencintai Ali, menyerah ...

Ampunan dan Ihsan dari Imam Ali bin Husein as

Salah seorang sahabat Imam Ali Zainal Abidin meriwayatkan, bahwa salah seorang keluarga Imam mencaci-makinya di depan para pengikut Imam. Akan tetapi, Imam sama sekali tidak bereaksi atau membalas dengan cacian. Tidak beberapa lama kemudian, Imam berkata kepada para sahabatnya, “Kalian telah mendengar caci-maki lelaki itu terhadapku. Sekarang aku ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Bila kalian ingin, marilah ikut aku ke ...

Filosofi Bershalawat

Shalawat semula adalah bentuk plural dari shalat. Dalam bahasa Indonesia shalat dimaknai berbeda shalawat. Ia adalah salah 1 zikir. Secara populer ia didefinisikan sebagai doa untuk Nabi Muhammad. Ia wajib diucapkan dalam shalat dan dianjurkan diucapkan di luar shalat. Shalat dapat dibagi 3; ritual, verbal dan eksistensial. Shalat sebagai ritus adalah ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Shalat sebagai ...

Khotbah Rasulullah saw Menyambut Bulan Ramadhanِ

“Wahai Manusia, Sesungguhnya telah datang kepada kalian bulan Allah dengan membawa berkah, rahmat serta maghfirah. Bulan yang paling mulia di sisi Allah di antara bulan-bulan yang lain. Dibulan ini nafas-nafasmu menjadi tasbih, tidurmu ibadah, amal-amalmu diterima, doa-doamu dikabulkan. Maka mintalah kepada Allah Rabbmu di hari-hari tersebut dengan niat yang tulus dan hati yang suci. Semoga Allah membimbingmu dalam menjalankan puasa-Nya ...

Puasa Ramadhan dalam tradisi Islam Syiah (bag satu)

Puasa (Bahasa Arab:الصوم) merupakan amalan penting dalam agama Islam dan artinya adalah seseorang wajib untuk menjalankan perintah Allah Swt semenjak adzan Subuh hingga azan Maghrib serta menjauhkan diri dari sebagian pekerjaan-pekerjaan seperti: makan dan minum. Puasa adalah salah satu furu’din dalam agama Islam. Dalam agama-agama lain pun terdapat bentuk-bentuk puasa yang diwajibkan.Puasa merupakan sarana untuk mendekatkan diri ...

Puasa Ramadhan dalam tradisi Islam Syiah (bag terakhir)

Tingkatan-tingkatan PuasaPuasa terdiri dari tiga tingkatan: puasa umum, puasa khusus dan puasa khusus dari khusus.Puasa umum adalah seseorang menghindari segala sesuatu yang membatalkan puasa.Puasa khusus adalah bahwa disamping seseorang menghindari segala yang membatakan puasa, ia juga mampu mengendalikan mata, telinga, lidah, tangan kaki dan anggota-anggota badan yang lain dan pada malam harinya ia sibuk berdoa dan menghindari untuk menganggu ...

Imam Hasan, Putra Tercinta Rasul

Bulan suci Ramadhan hadir dengan keharuman Ahlul Bait Nabi as. Pada paruh bulan penuh berkah ini, malaikat sang pembawa cahaya mengiringi kelahiran putra pertama pasangan surga, Imam Ali as dan Fatimah Az-Zahra as. Hasan bin Ali terlahir ke dunia pada 15 Ramadhan 3 H di kota Madinah.Imam Hasan senantiasa mendampingi Rasulullah saw. Terkadang ia duduk di pangkuan Nabi, terkadang pula Rasul memikul cucu kesayangannya itu di pundaknya. Setiap kali ...

Imam Hasan Al-Mujtaba a.s

a. Biografi Singkat Imam Hasan AL-Mujtaba a.s.Imam Hasan a.s. adalah putra pertama pasangan Imam Ali a.s. dan Fathimah Az-Zahra` a.s. Ia dilahirkan di Madinah pada tanggal 15 Ramadhan 2 atau 3 H. Setelah sang ayah syahid, ia memegang tampuk pemerintahan Islam selama enam bulan. Ia syahid pada tahun 50 H. setelah meminum racun yang disuguhkan oleh istrinya sendiri, Ja'dah di usianya yang ke-48 tahun. Ia dikuburkan di Perkuburan Baqi' di samping ...

Perseteruan Qatar-Saudi dan Kutukan “Assad Must Go”

Kemarin (5/6) dunia digemparkan oleh pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi terhadap Qatar. Namun sebenarnya, tanda-tanda dibuangnya Qatar dari persekutuan Teluk sudah muncul cukup lama. Indikasinya adalah sikap Qatar yang mulai berbaik-baik dengan Iran. Pada bulan April 2016, mantan perdana menteri sekaligus mantan menteri luar negeri Qatar, Syeikh Hamad bin Jassim al-Thani memuji-muji Iran dalam pidatonya. Dia juga menyarankan agar ...